larger_xaf1367568203

AC 02
Sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng Polymer

  • Miêu tả sản phẩm
  • Tư vấn kỹ thuật
  • Download

MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG:

• AC 02 là sơn chống thấm, chống ăn mòn 02 thành phần gồm: thành phần A dạng bột màu xám và thành phần B dạng lỏng màu trắng sữa

• Dùng để chống thấm và chống ăn mòn cho các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện và giao thông… khi có yêu cầu về biện pháp chống thấm, chống ăn mòn bổ sung.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

• Tăng đáng kể khả năng chống thấm, chống ăn mòn

• Lực bám dính với nền: ≥ 0,8 N/mm²

• Thời gian khô có cường độ: 24-36 giờ

• Thời gian thi công ở 25°C: 30-40 phút

• Nhiệt độ thi công: 5-45°C

• Không độc hại với con người và môi trường

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:

• Thành phần A dạng bột màu xám: 25 kg/bao

• Thành phần B dạng lỏng màu trắng sữa: 10 kg/can.