Sikament® V4

Sikament® R4(ER)
Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết

  • Miêu tả sản phẩm
  • Tư vấn kỹ thuật
  • Download

Sikament® R4(ER) là một chất siêu hóa dẻo và hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng và đồng thời là tác nhân giảm nước đáng kể để làm tăng cường độ cuối cùng cho bê tông. Sikament® R4(ER) phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 494 loại D & G.

Sikament® R4(ER) được sử dụng như là phụ gia siêu hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông kết cấu và bê tông khối đòi hỏi duy trì độ sụt lâu dài và kéo dài thời gian ninh kết, như là:
– Đổ bê tông với thể tích lớn.
– Bê tông được vận chuyển trên quãng đường dài.
– Nền móng.
– Tấm sàn.
– Cấu kiện mỏng có mật độ thép dầy.
– Tường, cột, dầm.