Vinkems® CONREX HS

Vinkems® CONREX HS
Phụ gia siêu dẻo tạo cường độ cao & sớm cho bê tông

  • Miêu tả sản phẩm
  • Tư vấn kỹ thuật
  • Download

Vinkems® Conrex HS là phụ gia siêu dẻo dạng lỏng, giảm nước tầm cao. Thành phần chính gồm các Polynaphthalene tổng hợp hiệu quả cao, có tác dụng làm cho bê tông đặc chắc, đạt cường độ cao ban đầu và tăng cường độ cuối cùng. Đáp ứng được các công việc của ngành bê tông đúc sẵn đổ tại chỗ. Vinkems® Conrex HS phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 8826:2011 & ASTM C494 loại F, và Quy chuẩn Kỹ thuật QCVN 16:2011.
Vinkems® Conrex HS được sử dụng cho bê tông như:
Bê tông đúc sẵn, bê tông dự ứng lực đổ tại chỗ.
Bê tông đổ ngập dưới nước
Bê tông cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày, bê tông tấm sàn, kết cấu cầu, cảng cần tháo coppha sớm.
Phù hợp với tất cả xi măng Portland tiêu chuẩn, kể cả xi măng bền Sulphat