Vinkems® HB2 - Vữa sửa chữa

Vinkems® HB2
Vữa kết nối Epoxy hai thành phần

  • Miêu tả sản phẩm
  • Tư vấn kỹ thuật
  • Download

Vinkems® HB2 là tác nhân kết nối gốc nhựa Epoxy hai thành phần, không dung môi. Sản phẩm tạo được sự bám dính rất tốt đối với cả bề mặt khô hay ướt.
Vinkems® HB2 tạo lớp kết nối mà cường độ kéo của nó cao hơn của bê tông rất nhiều. Do đó nó rất thích hợp để dùng ở những nơi cần kết nối bê tông mới với bê tông hiện hữu.
Vinkems® HB2 được sử dụng cho:
Kết nối vĩnh viễn cho bê tông cũ và bê tông mới.
Sửa chữa nhanh kết cấu bê tông.
Xử lý mối nối mạch ngừng.
Vinkems® HB2 cũng được dùng để tram các vết nứt chân chim.